El Ministerio de Hacienda y Función Pública  ha publicat en l’Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales la “NOTA INFORMATIVA sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2018 ” de febrer 2018 en la qual tracta les següents qüestions:

1.       Finançament d’inversions

2.       Substitució d’operacions (article 49.2.d. del TRLHL)

3.       Sanejament del romanent de tresoreria (article 2193.2 i 177.5 del TRLHL)

4.       Fons de finançament a entitats locals (Reial Decret-Llei 17/2014)

5.       Supòsits d’autorització preventiva

7.       Impossibilitat d’apel·lar a crèdit a llarg termini

8.       Procediments d’autorització

 

Podeu consultar la nota aquí

 

Us recordem que podeu consultar a la pàgina web del CSITAL la  darrera nota emesa en matèria d’endeutament per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor sobre el règim de tutela dels ens locals.

 http://www.proxymatest.es/csital/actualitat/2017-07-18-nota-informativa-sobre-el-regim-de-tutela-financera-dels-ens-locals-emesa-la

 

 

Nota informativa endeudamiento_2018

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació