femp

El ministre d’Hisenda  i Funció Pública ha adquirit un compromís  amb la  FEMP en la reunió celebrada el 26 de febrer per l’aprovació d’un Decret Llei, donat que la Llei de Pressupostos generals de l’Estat  encara no ha estat aprovada, que permeti  l’aplicació del superàvit dels ens locals al finançament de nous àmbits de les inversions financerament sostenibles els exercicis 2018 i 2019.

De les noticies que us adjuntem es desprèn també l’aprovació de les demanades dels municipis referents al sostre de la regla de la despesa  i a la futura  negociació en paral·lel de  normativa de finançament local i autonòmica

La Junta del CSITAL de Catalunya

Podeu consultar la resta de la noticia a la web de l’FMC 

http://www.fmc.cat/novetats-ficha.asp?id=24713&id2=1

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació