El Ministeri de Hacienda y Función Pública ha publicat els objectius de l'estabilitat pressupostària i deute públic 2018 - 2020

Us remetem la Nota de premsa publicada per Ministerio de Hacienda y Función Pública i informació addicional  sobre l’acord del Consejo de Ministros de 3 de juliol de 2017  en el qual es varen aprovar els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pel període 2018-2020, així com el sostre de despesa de l’Estat per l’exercici 2018, desprès de la reunió del  Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrat el 29 de juliol.  Aquests objectius es remetran al Congrés i al Senat per a la seva aprovació definitiva.

Els  Objectius  d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa aplicables a les entitats locals al pressupost general dels ens locals de l’exercici 2018, 2019 i 2019, són els següents:

 

 ENTITATS LOCALS

2018

2019

2020

Estabilitat pressupostària. Capacitat (*) Necessitat (-) finançament, SEC 201.- (En % PIB)

0,0

0,0

0,0

Objectiu deute públic (Deute PDE en % PIB)

2,7

2,6

2,5

Regla de la despesa. Taxa de referència nominal (% variació anual)

2,4

2,7

2,8

 

Podeu obtenir  més informació a:

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170707.aspx#estabilidad

http://www.expansion.com/economia/2017/06/29/5954b171e2704e91558b45c4.html

Power point explicatiu objectius estabilitat 2018-2020

Arxius adjunts

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació