Jornada sobre el nou reglament de control intern

El dia 29 de juny ha tingut lloc la Jornada organitzada conjuntament entre la FMC i el Consell SITAL de Catalunya sobre Novetats sobre Funció Pública i control intern en les Entitats Locals. El Projecte de Llei de PGE i el Reglament de control intern del sector públic local. A càrrec del Sr. Baldomero Rovira López, Interventor de l'Ajuntament de Reus i la Sra. Anna Maciá Bové, Interventora de l'Ajuntament de Figueres i Presidenta del CSITAL Girona.

La inauguració de la jornada ha anat a càrrec de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i president de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la Federació de Municipis de Catalunya; Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de l'FMC; M. Petra Sáiz Antón, presidenta del CSITAL Catalunya; i Javier Requejo Garcia, interventor de l'Ajuntament de Cunit i tècnic de l'Àmbit de Serveis Econòmics de l'FMC.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació