Curso de Gestión, Recaudación e inspección de ingresos municipales. Edición 2017

PROGRAMA DEL  CURSO DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES. EDICIÓN 2017 (27, 28 y 29 de septiembre)  Programa en català.

LUGAR: Deganato del Colegio de Registradores de la Propiedad de Cataluña (c. Joan Miró 19-21 Baixos, Barcelona)

Inscripciones: Se pueden formalizar mediante carta dirigida al Colegio de Secretarios,Interventores y Tesoreros de Administración Local deBarcelona sito en la calle Gerona, 48 entlo. 08009-Barcelona,mediante llamada telefónica al Colegio Telfs. 93.265.51.61 -93.265.23.38, FAX 265.52.45, e-mail: informacio@csital.org , o cumplimentando el formulario de inscripción de la página web del colegio www.csital.org .

VI Edició Postgrau Auditoria Pública

Ja s'ha obert el periode de preinscripció de la VI Edició del POSTGRAU EN AUDITORIA PÚBLICA que CSITAL de Catalunya organitza conjuntament amb la Diputació de Barcelonal'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), la Universitat de Barcelona (UB), el Col·legi d'Economistes de Catalunya  (CEC) i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).

Cal remarcar en aquesta VI edició respecte a les cinc anteriors, la incidència que en el contingut de les sessions tindrà l’aprovació del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local que entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2018. En el seu Títol III preveu com a formes d’exercici de la funció del control financer el control permanent i l’auditoria pública, aquesta última en la seva triple vessant d’auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa, per a la realització de les quals es preveuen fórmules de col·laboració amb altres òrgans públics o mitjançant la contractació, per a col·laborar amb l’òrgan interventor, de firmes privades d’auditoria que hauran d’ajustar-se a les instruccions dictades per l’òrgan interventor.

Podeu consultar a la web  tota la informació i requisits necessaris per cursar el POSTGRAU EN AUDITORIA PÚBLICA. Inscripcions obertes fins del dia 24 de setembre . Preinscripció aquí.

Curs d'estiu de l'Oficina Antifrau

altL'Oficina Antifrau de Catalunya organitza curs d'estiu sobre Alertadors de la corrupció en col·laboració amb el Consorci de la Universitat Menéndez y Pelayo a Barcelona (CUIMPB)- Centre Ernest Lluch, en el marc dels seus cursos d'estiu, que se celebrarà els dies 5 i 6 de juliol al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

 La inscripció és gratuïta però les places són limitades. Per a més información i inscripcions aquí.

Trobada comarcal a Barcelona

El passat 16 de juny per donar la benvinguda a l'estiu i al nou delegat​ comarcal,​ Fernando González Santacana, i ​va tenir lloc  una trobada intercomarcal. Van assistir 32 companys de diverses comarques; majoritàriament del Baix Llobregat però també del Barcelonès i Vallès Occidental, entre d'altres.

Èxit de participació en la Jornada sobre el nou Reglament de Control Intern organitzada pel CSITAL Barcelona

Ahir, dia 15 de juny, més de 240 professionals van omplir l'auditori del Col·legi d'Agents Comercials per tal de apropar-se aquest nou Reglament que implicarà grans canvis en l'auditoria de tots els ens locals.

L'acte d'inauguració va comptar amb la participació  de ll·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero. Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el  Sr. Miguel Angel Gimeno, Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya i  Sra. Maria Petra Saiz Anton, Presidenta del CSITAL Barcelona .

Publicació de la STC 54/2017, d'11 de maig, al recurs contra l'LRSAL interposat pel Parlament de Catalunya contra la LRSAL

En el BOE núm. 142 del 15 de juny de 2017 es publica la  Sentencia 54/2017, d'11 de maig, del Tribunal Constitucional, en el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra diversos preceptes de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

La Sentència estima parcialment el recurs d'inconstitucionalitat i declara inconstitucionals i nuls els apartats 3 i 4  de l'article 104 bis de la LBRL, introduït per l'article 1.28 de la LRSAL, el contingut dels quals era el següent:

 Article 104 bis. Personal eventual de les entitats locals

(...)

3. La resta d'entitats locals o dels organismes que en depenen no poden incloure a les seves plantilles llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual.

4. El personal eventual a què es refereixen els apartats anteriors s'ha d'assignar sempre als serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals aparegui consignat. Només es poden assignar excepcionalment, amb caràcter funcional, a altres serveis o departaments de l'estructura pròpia de l'entitat local si ho reflecteix expressament el seu reglament orgànic. (...)

 La Junta del CSITAL de Catalunya

Jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals

JORNADA SOBRE EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS.

El CSITAL Barcelona organitza el proper dia 15 de juny una Jornada pràctica sobre el nou Reial decret  424/2017, de 28 abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats locals del sector públic local.

 

2a sessió del seminari sobre Consell Comarcals. Auditoria de Comptes

La Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics de l'ACM organitza amb el suport d'entre d'altres, del Consell SITAL de Catalunya, un seminari d'actualització pel personal dels consells comarcals. El cicle de conferències s'inaugura el 8 de maig i finalitza el 30 de novembre en diferents dies companys de professió aniran participant i analitzant aspectes de la gestió d'aquest ens.

La segona sesió del seminari sobre Consells comarcals ha tractat sobre l'auditoria de comptes i ha estat a càrrec de  M. Petra Saiz, presidenta de CSITAL Barcelona.

Més informació. (link is external)

Trobada comarcal a Barcelona

 

Els companys de les comarques del Vallès oriental, occidental, Baix Llobregat i Barcelonès es reuneixen al Restaurant Mar Bella de Barcelona ( Carrer del Taulat, 81 ) Més informació a través dels delegats comarcals

VII Congrès ACCID. 8 i 9 de juny de 2017

Enguany ha tingut lloc la VII edició del Congrés ACCID que ha comptat amb la col·laboració del CSITAL Catalunya.

El Congrés ha estat inaugurat pel President de la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajó, Jaime Alonso, Secretari General de l'IESE Business School, Oriol Amat, president de l'ACCID, Joan B Casas, Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Daniel Faura, President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Alfonso Llúzar , Presiden del Col·legi Oficial de Gestors Administratius i la presidenta del CSITAL Catalunya  Maria Petra Sáiz Anton.

Més de 400 congressistes han participat en les 19 sessions de treball i en les diferents conferències organitzades.

La presidenta del CSITAL Catalunya ha moderat la  Conferència simultània  del dijous dia 8 de juny  a càrrec de Miguel Ángel Gimeno. Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.  “La gestió dels conflictes d’interès com a garantia d’imparcialitat”.

El divendres dia 9 de juny  han presidit i coordinat els companys i membres de la Junta Aurèlio Corella i Francesc Aragón, la sessió simultània de treball: "La Transparència en la informació financera en els ens locals"  a càrrec de Cèlia Argilés, Interventora Consell Comarcal del Segrià i Anna Macià,  Tresorera Ajuntament de Palamós. 

Enllaç Fotos VII Congrés ACCID i APC

Enllaç ppt sessions de treball VII Congrés ACCID i APC

 

 

Trobada comarcal del Bages - Berguedà- Moianès

El proppassat divendres dia 9 de juny es va celebrar en el municipi de Casserres la trobada Comarcal Bages Berguedà i Moianès a la qual hi vàrem assistir 28 companys/es i que va estar organitzada de forma esplèndida per la Secretària-Interventora de l’Ajuntament, Susanna Espelt i Piqué que a la vegada és la delegada del Col·legi al Berguedà. Moltes gràcies, Susanna, en nom de tots i de totes i enhorabona per la magnífica feina feta !

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]